Топорець Д. С., Ситник Н. С. ХАІ і Китай: дружба і співпраця

Д. С. Топорець
 
Н. С. Ситник

Давні дружні зв’язки існують між Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, ХАІ, (Україна) і Нанкінським університетом аеронавтики і астронавтики, НУАА, (Китай). У далекі 50-ті роки минулого століття фахівці ХАІ надавали допомогу в створенні Нанкінського авіаційного інституту (так тоді називався нинішній університет), який виріс з авіаційного технікуму. Тоді було всього чотири факультети, і чисельність студентів не перевищувало 3000 чоловік. Зараз це один з найбільших університетів Китаю, що налічує понад 20 тисяч студентів. У 2008 році НУАА увійшов до складу дослідницьких університетів КНР.

У 2007 році між університетами був підписаний договір про відкриття спільної освіти в рамках програми подвійного диплому. Відповідно до договору НУАА і ХАІ проводять спільну підготовку бакалаврів з числа громадян Китайської Народної Республіки за навчальними планами спеціальностей, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України. Прийняті студенти, набір яких проводить китайська сторона за існуючими правилами державного набору в КНР, отримують право на навчання відразу в двох університетах. Загальний термін навчання становить 4 роки. Курсове навчання планують і проводять обидві сторони. Перші два роки за програмою бакалаврату студенти навчаються в Китаї. Частина навчальних дисциплін і спеціальних навчальних лекцій читають викладачі нашого університету. Наступні два роки студенти навчаються в Україні. Студентам, які успішно завершують навчання, видаються відповідні дипломи двох університетів.

Незважаючи на існуючі відмінності в методичних підходах, ми з китайськими колегами прийшли до вироблення єдиних навчальних вимог і методичних установок. Система оцінки в Китаї 100–бальна, що дозволяє, на наш погляд, об’ємно оцінити отримані знання. Контроль у вигляді письмової роботи проводиться в кінці кожного семестру. За підсумками семестрового контролю студент або продовжує навчання в цій групі або відраховується. Кількість студентів в результаті скорочується до 15–17 чоловік, але залишаються саме ті, хто дійсно зможе продовжити навчання в нашому виші.

На сьогоднішній момент вже відбулося 6 випусків бакалаврів за даною програмою за напрямом “Радіоелектронні пристрої”. Також у 2015 року прийнято до ХАІ за цією програмою першу групу майбутніх бакалаврів за напрямом “Авіоніка” у кількості 17 студентів. Водночас у 2015 році було набрано першу групу китайських студентів у рамках цієї програми за напрямом “Ракетні та космічні комплекси”, а наразі планується розпочати спільне навчання студентів за напрямом “Авіа- та ракетобудування”.

Окрім програми подвійного диплому, з 2013 року викладачі ХАІ приймають участь у міжнародних літніх школах Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики за інженерними та гуманітарними напрямами.

Співробітництво ХАІ з КНР не обмежується співпрацею тільки з НУАА. Наш університет у 50-ті роки був засновником й Пекінського університету аеронавтики та астронавтики (ПАКУ), тому, щорічно з 2009 року китайський уряд надає ХАІ стипендії на безкоштовне навчання студентів у Пекінському університеті аеронавтики та астронавтики.

Університет ПАКУ є першим університетом Китаю в галузі аеронавтики та астронавтики. Він також є одним із 16 провідних університетів, які мають пріоритетну підтримку уряду КНР. На сьогоднішній час в ПАКУ навчаються 23 000 студентів. Університет пропонує навчання з 63 напрямків докторантури, 144 – магістратури та 52 – бакалаврату. Щорічно понад 1000 іноземних студентів вступають до ПАКУ, щоб навчатися за різними напрямками, включаючи вивчення китайської мови. Навчання іноземних студентів за всіма напрямками магістратури та аспірантури відбувається англійською мовою.

Брати участь у конкурсі на здобуття стипендії ПАКУ можуть бакалаври та магістри ХАІ, які бажають продовжити навчання у КНР. Стипендія покриває витрати на навчання, гуртожиток, страхування, та повсякденні потреби. На сьогодні майже 30 студентів ХАІ були зараховані на навчання до ПАКУ і зараз перебувають у Китаї.

Аналогічно за програмою стипендій КНР студентам ХАІ надаються місця в НУАА та Харбінському політехнічному інституті.

Окрім співробітництва з студентського напрямку, ХАІ співпрацює з китайськими установами щодо надання освітніх послуг експертам аерокосмічної галузі КНР. Так, поточного року за програмою стажувань у нас пройшли навчання 2 групи китайських спеціалістів за напрямками “Плазмово-іонні двигуни” та “Авіаційні двигуни”. Працюють наші викладачі й в Китаї за запрошенням китайської сторони щодо читання лекцій експертам. Поточного року за цим напрямом було викладено лекції в області ракетних двигунів.