Голова КНР Сі Цзіньпін виступив на церемонії відкриття XIX Всекитайського з’їзду КПК

Безпрецедентні досягнення КПК в економіці

«Протягом останніх п’яти років КПК неухильно втілює в життя нову концепцію розвитку, трансформує модель розвитку країни, економічне будівництво ознаменувалося безпрецедентними успіхами. Згідно зі статистикою, ВВП виріс до 80 трлн юанів, внесок Китаю в зростання світової економіки перевищив 30%.

Безперервно оптимізувалася економічна структура. Бурхливий розвиток отримала цифрова економіка. Впевнено йшла модернізація сільського господарства, були досягнуті найважливіші досягнення внауково-технологічній діяльності, в таких проектах, як космічний модуль «Тяньгун», глибоководний батискаф «Цзяолун», радіотелескоп «Тяньянь», супутник для зондування «Укун», експериментальний супутник квантового зв’язку «Моцзи», широкофюзеляжні літаки та ін.

Активно розвивалося будівництво на островах і рифах в акваторії Південно-Китайського моря. Китай міцно зайняв лідируючі позиції в світі за обсягом зовнішньої торгівлі, закордонним інвестиціям і валютним резервам».

Значна перевага на стороні КПК в боротьбі з корупцією

«Протягом минулих п’яти років зусилля КПК були спрямовані на суворе дотримання партійної політичної дисципліни і політичної етики, на конкретизацію політичної відповідальності кожної інстанції за внутрішньопартійне управління, що призвело до зміцнення ідеалів і переконань, а також почуття партійної єдності всіх членів Партії. КПК удосконалювала внутрішньопартійну нормативно-правову базу. КПК наполегливо вела антикорупційну кампанію «боротьба з тиграми і мухами» і «полювання на лисиць». У боротьбі з корупцією перевага на нашому боці, і ця перевага стає все більш значущою».

Китай знаходиться на початковій стадії соціалізму

ціалізму з китайською специфікою протиріччя між постійно зростаючими потребами народу і нерівномірним неповним розвитком стали основною суперечністю в китайському суспільстві. Незважаючи на тенденції подолання цього протиріччя, Китай, як і раніше, ще тривалий період буде перебувати на початковій стадії соціалізму, залишиться незмінним і міжнародний статус Китаю як найбільшої в світі країни, що розвивається».

Китай вступив в нову епоху розвитку

«На основі всебічного будівництва суспільства середньої заможності до 2020 року, слід до середини нинішнього століття перетворити нашу країну в багату і могутню, демократичну і цивілізовану, гармонійну і прекрасну модернізовану соціалістичну державу.

Соціалізм з китайською специфікою вступив в нову епоху, що посідає абсолютно нове місце в історії розвитку Китаю. Це означає великий прорив китайської нації: наш народ встав на ноги, зажив кращим життям і перетворюється в сильну і могутню націю, що йде назустріч світлим перспективам великого відродження китайської нації. Це надало абсолютно нові можливості для країн і націй, які прагнуть пришвидшити динаміку свого розвитку і зберегти незалежність. Таким чином, Китай надав свою китайську мудрість і китайську модель розвитку для вирішення глобальних проблем.

Нова епоха – етап подальших великих завоювань соціалізму з китайською специфікою в нових історичних умовах. Це епоха переможного виконання завдання повної побудови суспільства середньої заможності і переходу до всебічного будівництва модернізованої соціалістичної держави; це епоха здійснення китайської мрії про велике відродження китайської нації усіма зусиллями нашого народу; це епоха поступового руху Китаю в центр міжнародної активності і безперервного розширення внеску Китаю в глобальний розвиток».

Перспективи і тимчасові орієнтири перетворення Китаю на модернізовану соціалістичну державу

«На основі всебічного будівництва суспільства середньої заможності до 2020 року, необхідно до середини нинішнього століття перетворити нашу країну в модернізовану соціалістичну державу.

До 2035 року значно зросте економічна і науково-технічна міць країни, буде в основному завершено формування правової держави, правового уряду і правового суспільства. Народ житиме більш заможним життям, помітно зросте частка населення з середнім рівнем доходів, різко скоротиться розрив у розвитку міст, сіл і регіонів, також скоротиться розрив у рівні життя населення; в основному буде забезпечений рівний доступ до базових соціальних благ, будуть зроблені тверді кроки для досягнення загальної заможності. Докорінно поліпшиться довкілля, в основному буде реалізовано завдання створення «прекрасного Китаю».

До середини нинішнього століття необхідно перетворити нашу країну на багату і могутню, демократичну і цивілізовану, гармонійну і прекрасно модернізовану соціалістичну державу. Китай за своєю державною могутністю й міжнародним впливом увійде в число країн-лідерів, в основному буде досягнута загальна заможність, населення житиме більш щасливим і благополучним життям. Китайська нація займе більш гідне місце в загальносвітовій сім’ї націй».

Розширення відкритості Китаю

«Спираючись на реалізацію ініціативи «Один пояс, один шлях», керуючись принципами «спільні консультації», «спільна реалізація» і «спільне використання», необхідно посилювати і оновлювати відкрите співробітництво, формувати загальну архітектуру відкритості, що передбачає взаємовигідну сухопутну і морську взаємодію всередині країни і за кордоном. Слід втілювати в життя політику лібералізації торгівлі та інвестицій на високому рівні, повністю ввести в дію систему управління, що передбачає державний режим на ранній стадії суспільного розвитку з наявністю «негатив – списку», разом з тим активно розширювати доступ на ринок і відкритість зовнішньому світу в сфері послуг, слід захищати законні права та інтереси іноземних інвесторів. Необхідно забезпечити справедливе і рівне ставлення до всіх зареєстрованих на території Китаю підприємств. Треба наділяти пілотні зони вільної торгівлі ще більшими повноваженнями до самостійного реформування, вивчити можливості для створення портів вільної торгівлі. Слід стимулювати міжнародне співробітництво в сфері виробничих потужностей, формувати глобально орієнтовану систему торгівлі, інвестування та фінансування, виробництва і послуг».

КПК посилить роботу щодо виконання Конституції та конституційного контролю

«КПК необхідно заснувати Центральну керівну робочу групу з реалізації установки «управління державою на основі закону», посиливши єдине керівництво в правовому управлінні країною. Слід посилити ступінь виконання Конституції і контроль над її дотриманням, необхідно рухати конституційний контроль і захист авторитету Конституції. Треба поважати закони, вивчати і дотримуватися їх, керуватися буквою закону в кожному аспекті роботи. Ніякі організації або ж окремі особи не мають права користуватися привілеями, що виходять за рамки Конституції та законів».

До 2020 року повністю ліквідувати бідність в сільській місцевості

«Необхідно гарантувати, щоб до 2020 року сільське населення, що живе за межею бідності, повністю позбулося злиднів, прибрати ярлик «нужденний» з усіх повітів і загалом покінчити з бідністю в регіонах, забезпечивши реальні результати в роботі з ліквідації бідності».

Китай прискорить реформу, націлену на створення екологічної цивілізації і досягнення «прекрасного Китаю»

«Разом з форсованим формуванням законодавчої бази і установок, орієнтованих на зелене виробництво і споживання, необхідно створити і вдосконалити економічну систему зеленого, низьковуглецевого і рециркуляційного розвитку; розвивати «зелені фінанси»; продовжувати роботу з профілактики та ліквідації забруднень повітря, води і ґрунту; підвищити стандарти ступеня забруднення; активно брати участь в глобальній екологічній діяльності, щоб вирішити найактуальніші проблеми екологічного характеру; слід реалізовувати найбільш значущі проекти з охорони та відновлення важливих екологічних систем, створювати диверсифікований механізм компенсації екологічного збитку на підставі ринкових принципів; заснувати органи по управлінню державними природоресурсними активами і з моніторингу та контролю за природними екосистемами; сформувати систему освоєння і охорони територій, створити систему природних заповідників, утворених на основі національних парків. До 2035 року слід докорінно покращити екологію, щоб в основному виконати завдання зі створення «прекрасного Китаю».

До середини нинішнього століття Китай буде володіти армією світового класу

«Пристосовуючись до тенденцій розвитку нової світової революції в оборонній сфері та відповідаючи потребам захисту національної безпеки, необхідно підвищити якість і ефективність оборонного та армійського будівництва, до 2020 року в основному досягти повної механізації армії, домогтися істотного прогресу в сфері інформатизації армії і значно підвищити її стратегічний потенціал. Потрібно всебічно модернізувати стратегічний потенціал, військову теорію, організацію армії, систему підготовки військових, а також озброєння і військову техніку. Ми будемо прагнути до того, щоб до 2035 року в основному здійснити модернізацію національної оборони і армії, щоб до середини нинішнього століття володіти армією світового класу».

Китай ніколи не буде претендувати на становище гегемона, ніколи не буде проводити політику експансії

«Китай буде незмінно проводити незалежну, самостійну, мирну зовнішню політику, поважати право народів усіх країн на самостійний вибір шляху розвитку, захищати рівноправність і справедливість у міжнародних відносинах, виступати проти нав’язування своєї волі іншим, проти втручання у внутрішні справи інших країн, проти утиску слабких сильними. Китай ні в якому разі не буде жертвувати інтересами інших країн заради власного розвитку, ні за яких обставин не відмовиться від своїх законних прав та інтересів. Нехай ніхто не має ілюзій, що Китай може «проковтнути» гіркоту від утиску своїх інтересів. Китайська національна оборона має оборонний характер. Наш розвиток не несе загрозу для жодної держави. Якого б рівня розвитку не досяг Китай, він ніколи не буде претендувати на становище гегемона, ніколи не буде проводити політику експансії».

Слід рішуче присікати будь-які спроби формування всередині Компартії окремих угруповань

«Найбільш негативні почуття народні маси відчувають до проявів корупції, корупція є найбільшою загрозою для Партії. Необхідно твердо, дотримуючись принципів – «в боротьбі з корупцією не повинно бути заборонених зон», «необхідне повне охоплення і нульова терпимість», – твердо стояти на позиціях розслідування таких діянь, як хабарництво і підкуп, рішуче припиняти будь-які спроби формування всередині Партії окремих угруповань, інтересів. У міських і повітових парткомах необхідно ввести систему інспекційного контролю, покликану нарощувати динаміку рішення корупційних проблем, що виникають на очах населення. Куди б корупціонери не втекли, необхідно їх зловити, передати в руки правосуддя і покарати відповідно до закону. Слід стимулювати державне антикорупційне законодавство, створити майданчики викриття в злочинах і подачі скарг в рамках всієї системи дисциплінарної перевірки і контролю».

Джерело: Міжнародне радіо Китаю
http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51123.htm