ПУБЛІКАЦІЇ

ПУБЛІКАЦІЇ

Журнал "Україна-Китай"

У колективній монографії представлено сприйняття Китаю громадськістю, елітами та засобами масової інформації в окремих країнах Центральної, Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Показані складні та різноманітні образи Китаю, а також їхній вплив на контекст взаємодії між країнами та ухвалення тих чи інших політичних рішень. Дослідження зосереджено на вивчені історичних і сучасних образів Китаю.

ISSN 2522-11981 (Online), ISSN 2522-11973 (Print)

Журнал зареєстрований в Міністерстві юстиції України, свідоцтво Серія КВ №222616-112516Р від 04.04.2017.

Адреса редакції: вул. Тургеневська, 52/58, Київ, 04050, Україна

тел.: 0-800-221-22-23

З питань співпраці звертайтесь:

e-mail: media@@sinologist.com.ua

тел.: +38 044 353-77285

www.sinologist.com.ua